top of page

LABORATORIE TESTS

Laboratorie test kan være et effektivt redskab til at finde frem til rod årsagerne til dine gener, naturligvis kun sammenholdt med din helbredshistorik og dine aktuelle symptomer. Mange test kan tages hos egen læge, men der findes specifikke test, hvor det ikke er muligt.

Som Komplementær Hormonterapeut kan jeg bestille omfattende test gennem Nordic Laboratories, som i dybden og meget konkret kan fortælle, hvad der sker på celleplan, og hvad din krop har brug for. Derved kan behandlingen målrettes, så du hurtigere vil opnå bedring af dine symptomer. Laboratorie test kan ligeledes benyttes til at følge behandlingen og se om de tiltag, der sættes i værk, virker på celleplan og bedrer dine symptomer. Test kit sendes direkte til dig, og det kan være enten urin, spyt, afføring -eller blodprøver (prik i i fingeren). Omkostninger til test sker direkte mellem Nordic Laboratories og dig. Resultatet sendes til mig, og vi vil sammen evaluere det i en opfølgende konsultation. 

Laboratorie test er ikke en absolut nødvendighed, da dit spørgeskema, screeningsprotokoller, symptom billede og helbredshistorik giver vigtige oplysninger, men de kan fremskynde processen og give vigtige oplysninger.

​Nedenstående findes eksempler på nogen af de laboratorietests som Nordic Laboratories tilbyder.

bottom of page